آتش سوزی در یک کارگاه در خیابان مصطفی خمینی در محدوده بازار
سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: ساعت ۱۶ و ۳۱ دقیقه ظهر امروز آتش سوزی در یک کارگاه، واقع در خیابان مصطفی خمینی کوچه غفاری در محدوده بازار گزارش شد.