آخرین تحولات سی و نهمین روز جنگ اوکراین
مذاکره کننده اوکراین در گفتگو‌های صلح با روسیه  مدعی شد مسکو «به طور شفاهی» پیشنهادات اصلی اوکراین برای صلح را پذیرفته است.