آخرین تحولات چهل و سومین روز جنگ اوکراین
تحریم‌های جدید آمریکا ضد روسیه، تجهیز تسلیحاتی اوکراین از سوی واشنگتن و ادامه واکنش‌ها به وقایع بوچا از مهمترین رویداد‌های چهل و سومین روز جنگ اوکراین است.