آخرین رکورد ملی وزنه برداری به ثبت رسید


گزارش کردن خبرگزاری مهررکورد اعضای تیم ملی وزنه برداری بلدنا در دیدارهای کشورهای اسلامی در حالی به ثبت رسید که دو ملی پوش به صورت غیر رسمی در آخرین تمرین این اردو موفق به شکستن رکورد شدند.

بر این اساس مصطفی جوادی وزن ۸۱ کیلوگرم در دوضرب بر وزن ۲۰۹ کیلوگرم در حرکت دوضرب مسلط شد که یک کیلوگرم بیشتر از رکورد جهانی دوضرب است.

رسول معتمدی نیز به طور غیر رسمی رکورد دوضرب جهان را یک کیلوگرم و مجموع را سه کیلوگرم شکست.

این دو وزنه بردار حمله خواهند کرد و این رکوردها را در بازی های کشورهای اسلامی به طور رسمی ثبت خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، نتایج رکوردهای ملی وزنه برداری به شرح زیر است:

دسته ۶۷ کیلوگرم حافظ قشقایی: ۱۲۵ تک ضرب، ۱۷۰ ضرب، مجموعا ۲۹۵ کیلوگرم

کلاس ۸۱ کیلو مصطفی جوادی: ۱۶۵ یکضرب، ۲۰۹ دوضرب و مجموعا ۳۷۴ کیلوگرم (به طور غیررسمی شکسته شدن ۱ کیلوگرم از رکورد دوضرب جهان) رکورد جهانی دوضرب: ۲۰۸ کیلوگرم در اختیار یک وزنه بردار بلغاری است.

۸۱ کیلوگرم حسین سلطانی: ۱۶۰ یک بار، ۱۹۰ دو بار برای مجموع ۳۵۰ کیلوگرم

ردا برالوند دسته ۹۶ کیلوگرم: ۱۷۰ یک بار، ۲۰۰ دو بار برای مجموع ۳۷۰ کیلوگرم

دسته پیام رسان مسافر ۱۰۲ کیلوگرم: ثبت ۱۸۳ یک ضرب، ۲۳۲ دوضرب و در مجموع ۴۱۵ کیلوگرم (شکستن رکورد غیررسمی جهانی ۱ کیلوگرم و رکورد کل ۳ کیلوگرم جهانی)

دو رکورد جهانی: ۲۳۱ کیلوگرم توسط فدراسیون جهانی ثبت شد که هیچکس نتوانست آن را بشکند.

کل رکورد جهانی: ۴۱۲ کیلوگرم رکورد فدراسیون جهانی است که هیچکس نتوانسته آن را بشکند.

۱۰۲ کیلوگرم کلاس امیرالحق: ۱۶۶ حرکت تک ضرب، ۲۱۰ حرکت دو ضرب برای مجموع وزن ۳۷۶ کیلوگرم

۱۰۹ کیلوگرم کلاس بیمان ژان: ۱۷۷ حرکت تک ضرب، ۲۱۰ حرکت دو ضرب و در مجموع ۳۸۷ کیلوگرم

دسته ۱۰۹ کیلوگرم مهدی کرمی: ۱۷۵ تک ضرب، ۲۲۰ دو ضرب، مجموعاً ۳۹۵ کیلوگرم

علیرضا یوسفی کلاس +۱۰۹ کیلوگرم: ۱۸۵ بار، ۲۴۰ بار در مجموع ۴۲۵ کیلوگرم