آداب ماه مبارک رمضان در روسیه
ماه ضیافت الهی برای جمعیت ۳۰ میلیون نفری مسلمان روسیه، فرصتی برای همیاری و تحکیم دوستی بین مسلمانان شیعه و سنی این کشور است.