آسمانی صاف تا کمی ابری در یزد
کارشناس هواشناسی استان یزد: آسمان استان صاف تا کمی ابری و برای ساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر و افزایش سرعت باد پیش بینی می شود.