آغاز عملیات اجرایی مرکز نگهداری کودکان و نوجوانان بهزیستی در کرمانشاه
معاون امور هماهنگی امور استانداری کرمانشاه گفت: این مرکزقرار است با مشارکت بیش از ۳ میلیاردی خیران تا پایان امسال به بهره برداری برسد.