آمادگی مراکز علمی و آموزشی آذربایجان‌غربی برای آموزش حضوری  
تمامی مدارس و دانشگاه های آذربایجان غربی آماده حضور دانش آموزان و دانشجویان است.