آمادگی پلیس برای تامین نظم و امنیت گلستان در روز طبیعت
فرمانده انتظامی گلستان از آمادگی کامل پلیس برای تأمین نظم و امنیت در روز طبیعت خبر داد و تاکید کرد : پلیس روز طبیعت در اماکن تفریحی و تفرجگاه‌ها حضور محسوسی خواهد داشت.