آموزش مهارت های فنی ساخت بازی برای علاقمندان استان یزد
موسسه ملی بازی سازی بنیاد ملی بازی های رایانه ای در ادامه برنامه های خود برای راه اندازی کمپ های آموزشی بازی سازی در استانداری های کشور با هدف شناسایی استعدادهای ناشناخته بازی سازی در مهرماه در استان یزد میهمان خواهد بود. استان فراهم کردن زمینه های آموزشی برای آنها.