اتاق بازرگانی اهواز از صادرات خدمات فنی و مهندسی به سوریه حمایت می کند
یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با اشاره به لزوم آشنایی با بازار سوریه برای صادرات محصولات تولیدی به کشورمان، گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی به سوریه یکی از مواردی است که از مهمترین نیازهای کشور است و اتاق بازرگانی اهواز از فعالان اقتصادی در این زمینه حمایت خواهد کرد.»