اتحادیه اروپا تحریم های جدید علیه روسیه را تصویب کرد خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


محبت افغانستان – اتحادیه اروپا در واکنش به الحاق “غیرقانونی” مناطق اوکراین به روسیه، بار دیگر تحریم هایی را علیه مسکو اعمال کرد. در همان زمان، پوتین الحاق چهار منطقه اوکراین به روسیه را امضا کرد.

و خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از خبرگزاری آلمان گزارش داد که از آغاز حمله روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا با هفت بسته تحریمی علیه مسکو موافقت کرده است. پس از اینکه روسیه چهار منطقه اوکراین را با نقض قوانین بین المللی به خاک خود ضمیمه کرد، اکنون اتحادیه اروپا هشتمین بسته تحریمی را علیه مسکو تصویب کرده است. فرض بر این است که این جریمه پس از گذراندن مراحل تایید در روز پنجشنبه انجام شود.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در اواسط هفته گذشته بسته جدیدی از تحریم ها را علیه روسیه پیشنهاد کرد. این سیاستمدار آلمانی گفت: ما رفراندوم ساختگی و هرگونه الحاق خاک اوکراین را نمی پذیریم.

اخبار قبلیواکنش گزارشگران بدون مرز به بسته شدن دو سایت خبری توسط طالبان