اجرای مرحله پنجم طرح درج قیمت تولیدکننده در کهگیلویه و بویراحمد
مرحله پنجم طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها از اول اردیبهشت ماه در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می‌شود.