اخبار ۲۰ شبکه چهار سیما، ۲۰ فروردین ۱۴۰۱
رونمایی از سندِ جامع راهبردی توسعه هسته‌ای و ۹ دستاورد جدیدِ هسته‌ای با حضور رئیس جمهور.