ادارات پرمصرف دولتی زیر نظر وزارت نیرو
بر اساس مصوبه دولت در اواخر اردیبهشت ماه، تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و سازمان‌های مردم نهاد موظف شدند مصرف برق را در ساعات کاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و در ساعات غیرکاری حداقل ۳۰ درصد کاهش دهند. ۶۰ درصد مصرف فعلی