ادامه آتش سوزی جنگل ها در فرانسه، خبرگزاری شیعیان افغانستان، افغانستان


گرگ و میش افغانستان – آتش سوزی در جنگل های ژیروند در جنوب غربی فرانسه برای دهمین روز متوالی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از استان ژیروند در جنوب غربی فرانسه، دو آتش سوزی متوالی که از روز سه شنبه گذشته در جنگل های مناطق لت د بوک و لاندرس رخ داده به طور کامل مهار نشده است.

به گزارش آناتولی، ۷۰۰۰ هکتار زمین در آتش سوزی Lettes de Bock و ۱۴۰۰۰ هکتار در Landers سوخت.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، ۹ روز پس از وقوع آتش سوزی، از ژیروند بازدید کرد و از اضافه شدن هواپیماهای جدید آتش نشانی به تجهیزات آتش نشانی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه آتش سوزی ژیروند یکی از بزرگترین آتش سوزی های تاریخ این کشور است، نشان داد که پروژه بازسازی ملی را برای احیای مناطق سوخته اجرا خواهد کرد.

به گفته مقامات فرانسوی، در صورت مهار کامل آتش سوزی، ۳۶۷۵۰ فرد تخلیه شده تاکنون می توانند به تدریج به منطقه بازگردند.

در اسپانیا ۹ آتش سوزی از جمله ۲ مورد در شمال غربی گالیسیا خاموش شد.

پس از مهار نسبی آتش سوزی ۱۱ هزار نفر که از محل آتش سوزی تخلیه شده بودند به خانه های خود بازگشتند.