ادامه تظاهرات پناهجویان افغان در پاکستان خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


حالا در یک پارک کمپ می زنند و شبانه روز را می گذرانند.

تظاهرکنندگان همچنین شعار «ما را نجات دهید» سر دادند و از کشورهای مهاجر پذیر خواستند به خواسته های آنها پاسخ دهند.

صفی الله سلطانی، معترض گفت: «دنیا به خاطر جنگ اوکراین، افغانستان را فراموش کرده است، نه تنها مسئله افغان‌ها در پاکستان، بلکه در تمام کشورهای ثالث».

عبدالسمیع خطیبی، پناهجوی معترض گفت: “هیچ کشور پناهنده و سازمان ملل متحد هنوز به مشکلات افغان ها توجه نکرده اند.”

همزمان شماری از پناهجویان افغان در ایران می گویند که این سرشماری چالش هایی را برای افغان های مقیم آن کشور ایجاد کرده است.

لطیفه استانکزی، پناهجوی افغان: ده روز تا توزیع اوراق سرشماری برای ثبت نام مهاجران باقی مانده است.

نقیب الله مظلوم یار، یک پناهجوی افغان در ایران گفت: “بیش از ۱.۵ میلیون پناهجو تا کنون شناسایی شده اند و این روند تا ماه سرطان ادامه خواهد داشت.”

از سوی دیگر، طالبان اذعان دارند که افغان ها در خارج از کشور با چالش هایی روبرو هستند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان گفت: «مقامات طالبان با همه کشورها به ویژه ایران و پاکستان در تماس هستند تا مشکلات مهاجران افغان را از طریق دیپلماتیک حل کنند».

با ظهور مجدد جنبش طالبان در افغانستان، تعدادی از افغان ها کشور را ترک کرده و راهی کشورهای همسایه شدند تا خود را به کشورهای مرفهی برسانند که اکنون در وضعیت نابسامانی قرار دارند.