از فردا موج جدید گرد و غبار کردستان را فرا می گیرد
بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی کردستان موج جدید گرد و غبار رقیق از فردا جمعه استان را در بر می گیرد و تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.