از هر ده نفر در افغانستان ۹ نفر قادر به تامین غذای کافی نیستند خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- برنامه جهانی غذا می گوید از هر ده نفر در افغانستان نه نفر نمی توانند غذای کافی دریافت کنند. بر اساس این برنامه والدین نمی توانند غذای سالم برای فرزندان خود تهیه کنند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، برنامه جهانی غذا امروز (یکشنبه اول عقرب) در توییتی نوشت که در سال ۲۰۲۲ از بیش از ۲۱ میلیون نفر از افراد آسیب پذیر و ناامن غذایی در سراسر کشور مراقبت کرده است.

پس از حکومت طالبان، فقر و بیکاری در کشور گسترش یافت.

به گفته سازمان های کمک رسان، ۹۷ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند.

گفته می شود بیش از نیمی از جمعیت کشور با گرسنگی مواجه هستند و به کمک نیاز دارند.