استاد محمد عارف یوسفی رییس پیشین دانشگاه بامیان درگذشت | خبرگزاری شیعیان افغانستان | Afghanistan


شفقنا افغانستان – استاد محمد عارف یوسفی استاد دانشگاه پولیتخنیک و رییس پیشین دانشگاه بامیان وفات کرده است.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ نزدیکان استاد یوسفی تایید کرده اند که او شب گذشته (۲۵ ثور) در منزلش در کابل دار فانی را وداع گفته و به ابدیت پیوسته است.

استاد یوسفی بخش زیادی از عمر خود را صرف استادی در دانشگاه پولی تخنیک کرد و از جمله کدرهای ورزیده این دانشگاه به حساب می آمد.

او همچنین مدتی به عنوان رییس دانشگاه بامیان نیز اجرای وظیفه کرده است. از استاد یوسفی به عنوان یک انسان دلسوز به دانشجویان، میهن دوست، حلیم و بردبار یاد می‌شد.

خبر قبلیطالبان طرح ارزیابی اسناد مدارس دینی را به زودی اجرایی می‌کند