رژیم لاغری سریع

استعفای رئیس جدید دانشکده پیراپزشکی تبریز
یک روز پس از انتصاب حجت الاسلام دکتر جلالی نوبری به عنوان ریاست دانشکده پیراپزشکی تبریز ، روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد وی استعفا کرده است.