استعفای فرماندار ایالت خیبرپختونخوا پاکستان
«شاه فرمان» فرماندار ایالت خیبرپختونخوا پاکستان از سمت خود استعفا کرد.