رژیم لاغری سریع

استقرار پایگاههای امدادی در مسیر های همدان
استاندار همدان :رانندگان میتواندد در ایستگاهای اورژانس و هلال احمر استراحت کنند