اعزام فولاد خوزستان برای شرکت در لیگ قهرمانان آسیا
تیم فولاد خوزستان با پرواز اختصاصی برای شرکت در لیگ قهرمانان آسیا به کشور عربستان اعزام شد .