اعزام ۲۴۰ مبلغ از کاشان به مناطق محروم
دفتر تبلیغات اسلامی کاشان به منظور گسترش معارف اسلامی در ماه مبارک رمضان ۲۴۰ مبلغ را به صورت فردی و گروهی به مناطق محروم اعزام کرده است.