اعلام شرایط ثبت نام در سامانه امریه قوه قضائیه
شرایط ثبت نام در سامانه امریه قوه قضاییه اعزام تیر ماه ۱۴۰۱ از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام شد.