رژیم لاغری سریع

افتتاح طرح خدمات به مسافران نوروزی
بیست و دومین مرحله‌ی طرح خدمات بشر دوستانه به مسافران نوروزی در استان همدان افتتاح شد.