افراد مسلح یک عالم دینی را در خبرگزاری شیعی کنار افغانستان کشتند


به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از ساعت هشت صبح. و منابع محلی در ایالت کنر امروز شنبه ۸ اسد می گویند که افراد مسلح عصر جمعه این عالم دینی را با شلیک گلوله کشتند.

به گفته منابع این عالم دینی، محمد اسرائیل صاحب زاده حنفی نام دارد و در روستای صاحب زادگان ولسوالی خاص کنر ولایت کنر توسط افراد ناشناس هدف گلوله قرار گرفته است.

منابع می گویند که این عالم دینی از طالبان حمایت می کرد.

پس از تسلط طالبان بر کشور، مشخص شد که برخی افراد، به ویژه علمای دین، در دولت قبل از حامیان خارج از جمهوری بودند، اما مخفیانه برای طالبان کار می کردند.