افزایش تعداد ازدواج های اجباری دختران تحت حاکمیت طالبان


حیف ما افغانستان – مرکز تحقیقات استیمسون در مقاله ای نوشت که ازدواج های اجباری مقامات و جنگجویان طالبان با زنان و در برخی موارد دختران از سراسر افغانستان گزارش می شود.

به گفته این مرکز، ازدواج کودکان در نتیجه گسترش بحران اقتصادی رو به افزایش است.

این سازمان به فرمان منسوب به هبت الله آخوندزاده رهبر جنبش طالبان که ازدواج اجباری را مدتی پیش صادر کرده بود، اشاره کرد.

این فرمان که در ماه قوس سال ۱۴۰۰ صادر شده بود، پس از آن توسط سخنگویان طالبان منتشر شد که گزارش هایی مبنی بر ازدواج اجباری با زنان و دختران به گوش رسید.

مجله دیپلمات در سال ۱۴۰۰ در گزارشی از ازدواج اجباری طالبان، داستان زنی را که به زور با یکی از مبارزان این گروه ازدواج کرده است، نوشته است.

این زن به مجله دیپلمات گفت که یک جنگجوی طالبان او را تهدید کرده که اگر ازدواج نکند به او تجاوز کرده و فرزندانش را خواهد کشت.

گزارش های موثق از ازدواج اجباری طالبان به این مورد محدود نمی شود.

امسال نیز، ایلها دلاورزی، دانشجوی پزشکی فاش کرد که چندین بار توسط سعید خوستی، سخنگوی سابق سراج الدین حقانی، وزیر داخله طالبان مورد تجاوز جنسی و وحشیانه قرار گرفته است. او گفت که پس از تجاوز، سعید خوستی او را مجبور به ازدواج اجباری کرده است.

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان بلافاصله به این موضوع واکنش نشان داد و تاکید کرد که عاملان نقض حقوق زنان باید پاسخگو باشند.

اما مرکز تحقیقات استیمسون می گوید که برخلاف دستور رهبر طالبان، ازدواج های اجباری طالبان از سراسر افغانستان گزارش می شود و به نظر می رسد که هیچ مانعی از سوی مقامات این گروه وجود نداشته باشد.