افزایش کمک های نظامی آمریکا به تایوان | خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- لوید آستین گفت که ایالات متحده فناوری دفاعی و خدمات مورد نیاز برای حفظ ظرفیت دفاعی خود را متناسب با تهدید چین در اختیار تایوان قرار خواهد داد.

به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از رسانه های خارجی، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا تایید کرد که واشنگتن مصمم است دامنه تسلیحات و آموزش نظامی را در پاسخ به تهدید فزاینده چین علیه تایوان گسترش دهد.

وی در مصاحبه با Nikkei Asia با اشاره به اینکه ایالات متحده به اوکراین نیرو اعزام نکرده است، گفت: این دو سناریو کاملاً متفاوت هستند.

آستین پیش از سفر به آسیا در مصاحبه ای کتبی به نیکی گفت: «ایالات متحده به تایوان فناوری و خدمات دفاعی را ارائه می دهد که برای حفظ توانایی خود در دفاع از خود در برابر تهدید چین نیاز دارد.

در اوایل ماه مه، ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک جلسه استماع کنگره آمریکا گفت که چین قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ به تایوان حمله کند و گفت که این ارزیابی احساس فوریت برای افزایش کمک های نظامی به سربازان است.