افزایش ۳۰ درصدی شرکت کنندگان در مرحله شهرستانی مسابقات قرآن استان تهران
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران با اشاره به پایان مرحله شهرستانی چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان تهران گفت: این استان ۳۰ نفر افزایش یافت. درصد نسبت به سال قبل.