امروز شرایط آب و هوا برای همه گروه‌ها خطرناک است
رئیس مرکز ملی پیش بینی وضع هوا درباره وضعیت نامطلوب آب و هوا گفت:امروز وضعیت خطرناک برای نقاط مختلف کشور از جمله تهران وجود دارد، اما فردا و پس فردا این شرایط با شدت کمتری خواهد بود، اما شاخص همچنان خطرناک است.