انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی یک اشتباه از سوی خبرگزاری شیعه افغانستان بود


شفقنا افغانستان- سپ بلاتر، رئیس سابق فیفا گفت که انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ یک اشتباه بوده است.

بلاتر به یک روزنامه سوئیسی گفت: «این کشور بسیار کوچکی است. فوتبال و جام جهانی برای انجام این کار خیلی بزرگ هستند.

به گفته این منبع، این کشور خلیج فارس به دلیل رفتارهای حقوق بشری و رفتار با کارگران مهاجر شاغل در پروژه های ساخت و ساز جام جهانی با انتقادهای زیادی مواجه شده است.

بلاتر گفت که فیفا معیارهای خود را برای اعطای جام جهانی به یک کشور در سال ۲۰۱۲ به دلیل نگرانی از وضعیت اسفبار کارگران مهاجری که در استادیوم های در حال ساخت قطر کار می کنند، تغییر داد.

وی گفت: از آن زمان به بعد دغدغه های اجتماعی و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است.

بلاتر به مدت ۱۷ سال رئیس فیفا بود و در سال ۲۰۱۵ پس از متهم شدن به “پرداخت غیرموجه ۱۳۰۰۰۰۰ پوندی (۲ میلیون دلار) به میشل پلاتینی (که او نیز مجبور به استعفا شد) این سمت را ترک کرد.

شایان ذکر است که بلاتر ۸۶ ساله در سال ۲۰۱۰، زمانی که قطر میزبان جام جهانی بود، رئیس فیفا بود.