رژیم لاغری سریع

انتصاب مدیر کل فرهنگ و ارساد اسلامی استان کرمانشاه
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه را منصوب کرد.