انس حقانی: بستن مدارس دخترانه همیشه اینطور نیست خبرگزاری شیعه افغانستان


شفقنا افغانستان- انس حقانی، یکی از اعضای برجسته امارت اسلامی می گوید که تعطیلی مدارس دخترانه در این کشور دائمی نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از روزنامه «طلوع نیوز»، این مقام ارشد حکومت طالبان می افزاید که پس از رسیدن به برخی وظایف، حکومت این گروه این مشکل را برطرف خواهد کرد.

انس حقانی گفت: این یک سیستم است و خاستگاه و مبانی خود را دارد، امیدوارم این موضوع چه به کیفیت و چه رویه ای مربوط باشد، به همان اندازه که هنوز مسائل باقی مانده است، حل شود، اما مسائل نیست. . چه دائمی بماند و چه نصف، همه منحل خواهند شد.»

تعطیلی مکاتب دخترانه در سال گذشته یک نگرانی جدی در داخل و خارج از افغانستان بوده است.

اگرچه اعضای بلندپایه حکومت طالبان همواره وعده بازگشایی مکاتب را داده اند، اما تاکنون این وعده ها عملی نشده است.