انفجار در ولسوالی خیرخان کابل خبرگزاری شیعیان افغانستان


به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، منابع خبری گزارش دادند که لحظاتی پیش انفجاری در منطقه خارخانه حوزه یازدهم امنیتی شهر کابل رخ داده است.

جزئیاتی در مورد ماهیت انفجار و تلفات احتمالی ارائه نشده است.

مقام های امنیتی در حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیزی ذکر نکرده اند.