اوقات شرعی زنجان در هشتم ماه مبارک رمضان
روزه داران زنجانی طنین اذان صبح به افق این شهر در ساعت ۵ و ۲۱ دقیقه است.