اوقات شرعی زنجان در پنجمین روز ماه مبارک رمضان
روزه داران زنجانی طنین اذان صبح به افق این شهر در ساعت ۵ و ۲۶ دقیقه است.