اوقات شرعی زنجان در چهارمین روز ماه مبارک رمضان
روزه داران زنجانی طنین اذان صبح به افق این شهر در ساعت ۵ و ۲۸ دقیقه است.