اوقات شرعی ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ به افق شهر یاسوج
اذان صبح امروز پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ به افق شهر یاسوج ساعت ۵:۲۵ دقیقه است.