اوقات شرعی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ به افق شهر یاسوج
اذان صبح امروز یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ به افق شهر یاسوج ساعت ۵:۲۱ دقیقه است.