بازداشت محتکر ۱۲ میلیاردی پتو و تشک در یزد
فرمانده انتظامی استان یزد: یک انبار حاوی ۶۶۰ تخته پتو و ۱۵۰ تخته تشک در یزد کشف شد.