رژیم لاغری سریع

بازدید رئیسی از اورژانس کشور
رئیس جمهور در آستانه سال نو با حضور در سازمان اورژانس کشور در جریان روند خدمت رسانی به مردم در ایام نوروز قرار گرفت.