رژیم لاغری سریع

بازرسی ۳۳۰ مرکز عرضه موادغذایی در طرح عیدانه استاندارد
مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: ۳۳۰ مرکز عرضه مواد غذایی در طرح عیدانه سازمان ملّی استاندارد ایران در سطح استان همدان مورد بازرسی قرار گرفت.