باید فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان در تمامی بخش‌های کشور رسوخ یابد
معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری گفت:برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان باید اندیشه و فرهنگ این اقتصاد در تمامی بخش‌های کشور رسوخ یابد.