برای پلیس تاسوعا و عاشورای حسینی آماده شوید


برای پلیس تاسوعا و عاشورای حسینی آماده شوید

گزارش کردن خبرگزاری مهرسردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: از ابتدای ماه محرم و از دهه اول جشن ها از سطح شهر شروع شد و همکارانم حدود ۵۰۰۰ آسایشگاه و هیئت را در سطح جاده های پایتخت از نظر تردد کنترل و راه اندازی کردند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران ادامه داد: اکیپ های پلیس راهنمایی و رانندگی تهران، خودروها و موتورسیکلت ها را به منظور توقف خودروها و موتورسیکلت ها در اطراف اماکن عزاداری مدیریت و با نظم و انضباط خاصی به جاده ها و هدایت ترافیک در مواقعی که محدودیت داشتیم، انجام دادند. ; انجام دادند

وی گفت: در این مدت همکارانم با محدودیت خودروهای سنگین در ورودی تهران محدودیت های لازم را در این زمینه اعمال کردند.

سردار حمیدی افزود: اما از همین شب جشن ها قیام خواهد کرد و مردم از این فرصت و در این استفاده خواهند کرد جشن ها حضور خواهد داشت و حضور شما در اکثر خیابان های تهران طبیعی است جشن ها عزاداری خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران گفت: فردا و پس فردا هم بالاست جشن ها در خیابان های تهران خواهیم داشت و می توانیم شرکت کنیم تخته ها برای دیدن و مشارکت در دین.

گفت: همکارانم در حال هماهنگی هستند آره پس با مسئولان و مدیران تخته ها متدین بودند و با استفاده از توانایی هایی که در این مجموعه ها در قالب افراد یافت می شد به همکارانم کمک می کردند تا قبل از شروع مراسم و تا پایان مراسم آماده شوند. جشن ها ترافیک را تا حد امکان آسان کنید و آن را امتحان کنید جشن ها کاملا ایمن باشید و از نظر ترافیک محدودیتی نداشته باشید.

سردار حمیدی ادامه داد: همین برنامه برای فردا و پس فردا اندازه کوچک ما آن را داشته ایم و تمام غم ما همین است جشن ها در سطح شهر به نحو احسن و از نظر ترافیک و ایمنی تردد می توانیم تردد را به مسیرهای جایگزین هدایت کنیم و این اقدامات وظیفه بسیار سنگینی را بر دوش همکاران ما قرار می دهد که با کمال میل این وظیفه را انجام خواهند داد و این را می دانیم بخشی از وظایف ماست و این وظیفه را بر عهده می گیریم تا بتوانیم در عزاداری سرور و سالار شهیدان شرکت کنیم.

وی افزود: قطعا بخش زیادی از تقاطع ها حیاط ها و جاده های پر جمعیت ما خواهد بود و مردم عزیز تردد خواهند کرد و تردد عابران پیاده با لباس های تیره در شب می تواند برای رانندگانی که توجهی به جلو و جلو ندارند خطرناک باشد. رانندگانی که عجله دارند». بنابراین توصیه می شود عابران پیاده از فضاهایی که قابل رویت هستند عبور کنند و رانندگان از حرکت عابرین پیاده در جاده هایی که عبور می کنند آگاه باشند، زیرا عابران پیاده لباس تیره به تن دارند.

منبع: مهر