برد سپاهان برابر پیکان تهران
در هفته بیست و ششم لیگ برترفوتبال سپاهان میزبانش پیکان تهران را شکست داد.