بررسی مشکلات برخی روستا‌های پاتاوه
مشکلات روستای بادنگان اولیا، سفلا و روستای ده شیرین در بخش پاتاوه بررسی و راهکار‌های لازم ارائه شد.