برگزاری سومین رویداد سرمایه گذاری شجاع بادگیر با حمایت صندوق نوآوری
سومین دوره از سلسله رویدادهای فصلی «سرمایه گذاری شجاع بادگیر» در حوزه نوآوری های صنعت ساختمان صبح امروز سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ به همت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و با همکاری یزد برگزار شد. پارک علم و فناوری و مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه نوآوری های صنعت ساختمان.