برگزاری نمایشگاه خواهر شهرها و امکانات تهران


برگزاری نمایشگاه خواهر شهرها و امکانات تهران

بر اساس گزارشات مهریه خبرنگار، عبدالمطهر محمد خانی سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به برپایی نمایشگاه خواهر شهرها و ظرفیت مدیریت شهری تهران گفت: این نمایشگاه با هدف نمایش و ارائه خدمات، توانمندی ها و برنامه های سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران برگزار می شود. شرکت های خواهر شهرستان های تهران در این نمایشگاه حضور دارند.»

وی ادامه داد: جذب سرمایه، صادرات خدمات فنی و مهندسی، ایجاد فروشگاه برای شهروندان و مشارکت های هنری در برخی از شهرهای خواهرخوانده از جمله برنامه های نمایشگاه است.

محمد خانی گفت: در نظر گرفته شد که برای همه این شهرها کیوسک راه اندازی شود و از مسئولان شهری آنها نیز دعوت شده بود.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه این اولین تجربه شهرداری و یک کار جدید است، تصریح کرد: اولویت شهرداری در این نمایشگاه فعالیت اقتصادی و جذب سرمایه گذار است و مجمع پایتخت ایران در این نمایشگاه حضور دارد و اراده خواهد کرد. نقاشی های تخصصی باشد که در این نمایشگاه برگزار شد.

وی با اشاره به دیگر برنامه های این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه برای اولین بار اسناد تاریخی شهرداری و شهر تهران رونمایی می شود و این اسناد از مرکز اسناد مجلس و مکان های مختلف جمع آوری می شود. ..” بیاورید اون تبدیل شد به.

محمد خانی با اشاره به یکی دیگر از طرح های سرمایه گذاری شهرداری تهران گفت: طرح سرمایه گذاری از روز چهارشنبه در برج میلاد برگزار می شود که این دو طرح در تعامل با یکدیگر هستند و در این طرح گروه های مختلف سرمایه گذاران و فضاهای سرمایه گذاری آنها حضور خواهند داشت. شهر مشخص خواهد شد».

منبع: مهر